fbpx

Skal vi ikke til at finde på en ny måde at bekæmpe mobning?

En kampagne er godt, men handling er bedre. Denne uge holder de Anti-Bullying Week i Storbritannien, og jeg er tilhænger af alt der bekæmper mobning. Men det ser ud som om disse kampagner stadig ser ud som de gjorde for 20 år siden. Når vi stadig bekæmper mobning på samme måde er det måske fordi vores metode ikke virker særlig godt?

Den bedste måde at bekæmpe mobning er ved at øge folks selvværd. En person med sundt selvværd mobber ikke andre, og kan ryste det af sig hvis nogen prøver at mobbe dem. Der er ikke mange “selvværds-uger” men jeg håber de kommer.

Stem og giv slip

Det er en borgerpligt at stemme. Når du har gjort din pligt kan du holde op med at bekymre dig om resultatet. Det blev sikkert ikke helt som du håbede. Det bliver det aldrig. Men det er uproduktivt at bekymre sig om hvad der sker nu. Du udtrykte din ønske i stemmeboksen, og nu kan du lade de folkevalgte gøre deres arbejde.

Jeg er glad for at der er mennesker der kæmper for at gøre verden til et bedre sted gennem politisk arbejde. Men det er et hårdt job fuld af kampe, dårlige argumenter og beskidte kneb. Hvis du lider af følelsesmæssige traumer bliver du nødt til at passe på dig selv og lade andre kæmpe den politiske kamp mellem valgene. Du har gjort din del.

Bekæmp mobning ved at rose dine kolleger

Mobbere er ikke produktive. Men det kan godt se sådan ud. Der var lige en artikel i Harvard Business Review der forklarede at de bedste medarbejderne ofte bliver udsat for mobning. Formålet med denne type mobning er at mobberen vil tage æren for offerets gode arbejde. I en organisation med dårlig ledelse lykkes det nogen gange. Så bliver mobberen desværre opfattet som en værdifuld medarbejder, og det er endnu mindre sandsynligt at vedkommende bliver draget til ansvar.

Du kan bekæmpe denne type mobning ved at arbejde på at skabe en anerkendende miljø. Hver gang lejlighed byder sig, så ros dine kolleger for deres gode arbejde. Det skaber en arbejdsplads hvor andre også anerkender dit arbejde. Når alle frit giver æren for succeserne til den rette har mobberen ikke noget at stjæle, og vil ofte søge væk.

Du kan ændre dine minder

Man kan omskrive et traumatisk minde. Vigtige begivenheder gemmes i hjernen som en kombination af faktor og en tilknyttet følelse. Videnskaben håber at behandle traumer ved at manipulere neurotensin-niveauet i hjernen, men der er en anden måde. Traumeterapeuter har længe vidst at man kan regenerere billeder i hukommelsen, og neurovidenskaben er langsomt ved at opdage hvad der sker i hjernen.

Det viser sig at hver gang vi tilgår et minde bliver det svagere. Normalt genskriver vi automatisk det samme minde. Derfor lægger vi ikke mærke til det. Men når man arbejder med en terapeut i en situation med følelsesmæssig tryghed kan vi genskrive mindet med en anden følelse.

Hvis du vil vide mere om denne proces, og hvordan den kan hjælpe dig, vil jeg meget gerne fortælle dig mere. Du kan reservere en tid til en uforpligtende samtale på min hjemmeside. Jeg håber at høre fra dig.

Eftervirkningerne af mobning kan vare hele livet

Vi har brug for større opmærksomhed på den virkning mobning har på børn og voksne. Medierne rapporterer om tragiske tilfælde hvor mobning fører til selvmord, men vi hører ikke om den traumatisering som påvirker ofrene hele livet hvis ikke de får hjælp.

Vi bliver nødt til at lave om på den måde vi underviser på! Ud over regler og straf skal vi undervise i selvværd, og hvordan man arbejder med sine følelser. Vi har brug for dette i hele skolesystemet. Højt selvværd gør det lettere at håndtere mobning og anmelde det. Og mennesker med højt selvværd er meget mindre tilbøjelige til at mobbe andre.

En udemærket vejledning i bedre psykisk arbejdsmiljø

Mobning og dårlig ledelse er skidt for helbreddet. Det har vi opdaget i Danmark, hvor virksomheder og offentlige myndigheder desværre stadig ofte får påbud fra Arbejdstilsynet om at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Denne indsigt er langt om længe også kommet til USA, hvor sundhedsmyndighederne lige har udsendt en vejledning i at forbedre forholdene for medarbejderne.

Nogen virksomheder passer godt på deres medarbejdere, og de har ikke noget problem med at tiltrække og fastholde medarbejdere. Andre har mindre styr på deres psykiske arbejdsmiljø, og det er dem der brokker sig over mangel på arbejdskraft.

Hvis du sidder i en ledelsesrolle, og ikke har noget problem med at læse en lidt længere tekst på engelsk, så vil jeg anbefale dig at læse “Surgeon General’s Framework for Workplace Mental Health & Well-Being”. Der er mange gode argumenter og konkrete tiltag, selvom lidt af det er meget amerikansk 😉 Hvis du arbejder i en organisation der ikke klarer sig så godt, så kan du sende et link til HR. Du finder rapporten her: https://www.hhs.gov/sites/default/files/workplace-mental-health-well-being.pdf

Software forhindrer ikke mobling, men selvværd gør

Kan man forhindre mobning med software? Jeg har lige hørt om en startup der tilbyder et system til skoler med online spørgeskemaer og kommunikation. Ideen er at opbygge en “social graf” og identificere de børn der har få forbindelser. Det er disse børn der har størst sandsynlighed for at blive mobbet. Jeg tror ikke dette kan “løse mobning” som firmaets markedsføring påstår, men det kan have en positiv virkning ved at gøre lærere opmærksomme på børn der er i farezonen.

Men jeg ved at mobning kan reduceres ved at opbygge bedre selvværd. En barn med højt selvværd bliver sjældent udsat for mobning. Og hvis det skulle ske, kan disse børn meget lettere ryste oplevelsen af sig uden langtidsvirkninger. Og børn med højt selvværd er også meget mindre tilbøjelige til at mobbe andre.

Jeg arbejder med selvværd for både børn og voksne. Jeg kalder det “mobbe-vaccinering” og det er en vaccine der med sikkerhed ikke har nogen bivirkninger. Kontakt mig hvis du vil høre mere om hvordan jeg kan hjælpe dig, dit barn, din skole eller din arbejdsplads.

Mobbe-ofre har brug for hjælp

Vores anti-mobbe-politikker har et kæmpe hul: Offeret bliver glemt. Det er slemt nok at kun 30% af mobning bliver påtalt, men det er skamfuldt at kun 10% af ofrene får hjælp.

Nogen mennesker kan ryste følgevirkningerne af mobning af sig, men det kan tage 30 år. Det var så lang tid det tog mig at helbrede mig selv. Mange af dem jeg ser i min praksis har også lidt under følgerne af mobning i årtier. Vi bliver nødt til at træne mindst en person på hver skole i grundlæggende traumeterapi. Jeg gør mit ved at uddanne folk i RIM-metoden, men jeg oplever at skoler er uvillige til at investere i at hjælpe ofrene for mobning. Hvis du er forælder, så spørg din skole hvad de gør for mobbeofrene. Der sker ingen forbedring hvis ikke vi allesammen kræver det.

Sørg for at bruge hjernen rigtigt

Hjernen kan klare utrolige ting. Det er både godt og skidt. Det er inspirerende at høre om folk som opnår success på trods af mange forhindringer. Men hjernen kan desværre også begrave og ignorere traumatiske oplevelser. Fordi kroppen husker kan disse oplevelser have negative virkninger i mange år.

I min praksis ser jeg ofte klienter som insisterer på at de bare skal have en smule hjælp til noget ganske bestemt. Det viser sig næsten altid at de lider under eftervirkningerne på traumatiske oplevelser. De troede disse ting lå så lang tilbage at de umuligt kunne betyde noget i dag. Men hele vores historie betyder noget. Kontakte min for at høre om hvordan jeg arbejder og hvordan jeg kan hjælpe dig eller dine kære.

Opsøg forskellighed

Husk at opsøge forskellighed. På min RIM workshop sidste uge havde jeg deltagere fra tre forskellige lande, og forskelligheden var inspirerende. Mennesker med forskellig baggrund har forskellige ting at bidrage med. Jo mere diversitet der er på mine hold, jo mere spændende bliver vores diskussioner, og jo mere lærer jeg selv.

Det er derfor veldrevne organisationer aktivt søger diversitet: Det gør dem i stand til at tage bedre beslutninger. Hvis du sidder i en ledelsesrolle og følger mig ved du det selvfølgelig allerede. Men selv om du ikke har personaleansvar kan du stadig gøre en aktiv indsats for at opsøge mennesker der ikke ligner dig selv, både på arbejde og privat. Det vil inspirere og opløfte dig.