Eftervirkningerne af mobning kan vare hele livet

Vi har brug for større opmærksomhed på den virkning mobning har på børn og voksne. Medierne rapporterer om tragiske tilfælde hvor mobning fører til selvmord, men vi hører ikke om den traumatisering som påvirker ofrene hele livet hvis ikke de får hjælp.

Vi bliver nødt til at lave om på den måde vi underviser på! Ud over regler og straf skal vi undervise i selvværd, og hvordan man arbejder med sine følelser. Vi har brug for dette i hele skolesystemet. Højt selvværd gør det lettere at håndtere mobning og anmelde det. Og mennesker med højt selvværd er meget mindre tilbøjelige til at mobbe andre.