Regenerating Images in Memory (RIM)

RIM står for ”Regenerating Images in Memory” og er en moderne terapeutisk teknik der udnytter den seneste viden om hvordan hjernen fungerer.

RIM behandling udføres som en personlig rejse med lukkede øjne, guidet af en erfaren behandler. Ved at arbejde med begge hjernehalvdele samtidig og udnytte kroppens naturlige evne til selvhelbredelse kan du meget hurtigt frigøre dig fra de negative minder der holder dig tilbage.

Vores helbred, stressniveau, relationer og professionelle succes er stærkt knyttet til vores selvbillede og verdenssyn. Meget af dette fæstnede sig i vores underbevidsthed som børn og unge. Som voksne kan vi prøve at bruge selvbekræftelser og viljestyrke til at vælge en ny vej, men RIM-metoden guider os faktisk til at overskrive negative minder så vi kan skabe de positive resultater vi ønsker i alle aspekter af vores liv.

Vi oplever alle følelsesmæssige blokeringer. Vi kan måske ikke lide at møde nye mennesker, sige vores mening, konfrontere svære samtaler, sige nej eller bede om hjælp. Det kan være svært at klare familielivet, arbejdet, nyhederne, og alle hverdagslivets krav. Alvorligere blokeringer kan være invaliderende og føre til kronisk stress og depression.

Disse blokeringer skyldes ofte tidligere traumatiske oplevelser. Det kan være overgreb, fysisk vold, mobning, psykisk syge forældre, fattigdom i barndommen og meget mere. Vi tror ofte at vi har disse problemer under kontrol fordi vi forstår dem intellektuelt. Vi har levet med dem i årevis og forestiller os at vi har lært at håndtere dem. Men vores følelser kan stadig overtage vores beslutninger og handlinger. Det skyldes at følelserne lever i vores krop udenfor bevidsthedens kontrol og viden. Derfor er vi måske ikke engang klar over hvad der blokerer os – vi oplever bare overraskende stærke følelsesmæssige reaktioner på uventede tidspunkter.

Den fantastiske styrke i RIM metoden kommer fra den måde metoden fjerner behovet for at behandleren og klient intellektuelt “kender” de problemer, der skal håndteres. I stedet for at arbejde intellektuelt med årsagen støtter vi os til kroppens egen visdom. Ved at spørge ind til fysiske følelser i kroppen finder vi automatisk frem til de vigtigste blokeringer uden at skulle genkalde os den begivenhed der skabte traumet. Blokeringerne præsenterer sig organisk under processen og bliver behandlet i netop den rækkefølge som er nødvendig for at opnå varige resultater.positive resultater vi ønsker i alle aspekter af vores liv.

Vil du vide mere om RIM og hvad metoden kan gøre for dig? Bestil en tid til en gratis samtale, så kan jeg fortælle dig mere.

Hvordan RIM virker

Hjernescanninger har vist at hjernen lagrer forestillede oplevelser på samme måde som faktiske oplevelser. Det udnytter vi i RIM til at skabe nye neurologisk rodfæstede positive afslutninger på gamle traumer. Den faktuelle hukommelse om begivenheden er uændret, og du forsøger ikke at fortrænge eller glemme noget. Men under RIM-processen integrerer du en ny positiv, kropscentreret følelse. Det betyder at mindet stadig eksisterer, men den negative følelse associeret med mindet bliver overskrevet med en positiv, og du begynder at stole på at livet vil have dig til at trives og få succes.

Det kan godt være svært at forstå RIM-processen intellektuelt. Det er fordi processen netop omgår vores venstrehalvdel hjerne der tænker, beregner og analyserer. Traditionel psykolog-behandling arbejder hovedsagelig med venstre hjernehalvdel, men RIM inddrager også højre hjernehalvdel. Denne del af hjernen rummer følelser og fantasi og taler i metaforer og billeder. RIM bruger også fantasiens kraft til at bygge bro mellem begge hjernehalvdele og skabe en effektiv helhjerneoplevelse.

RIM-behandleren bruger for eksempel sproget til at guide dig på din indre rejse så din venstre hjernehalvdel har noget at arbejde med. Samtidig stimulerer behandleren din højre hjernehalvdel med kvaliteter som former, størrelser og farver.

Når din venstre hjernehalvdel har noget håndgribeligt at forstå, kan den arbejde sammen med den intuitive bearbejdning i højre hjernehalvdel. Hele hjernen er fuldstændig engageret, så du kan udforske beslutninger skabe værdifuld indsigt du kan bringe tilbage til praktisk brug i det virkelige liv. Samtidig forvandles din følelse af de bagvedliggende traumer fuldstændigt.

Du kan tænke på den måde ikonerne på din telefon fungerer. Når du trykker og holder på et bestemt ikon, begynder alle ikonerne at vibrere og du kan ændre og flytte rundt på dem. På samme måde hjælper din RIM-behandler dig til at kunne ændre og flytte gamle minder uden at skulle genopleve gammel smerte.

Man kan sige at RIM er en “genvej” til at fjerne følelsesmæssige og/eller mentale blokeringer, der holder dig tilbage fra at nå dine mål. Meget ofte opløser RIM-metoden disse blokeringer ved at arbejde på tilsyneladende ikke-relaterede problemer. Hverken behandler eller klient ved på forhånd hvor sessionen vil gå hen. Vi stoler begge på kroppens visdom, der søger for at guide os til det sted der er vigtigst lige nu. Det fantastiske ved RIM er at vi hverken skal gætte eller intellektuelt regne ud hvad den underlæggende årsag til de aktuelle problemer er.

RIM støtter sig til den seneste neurovidenskabelige forskning, der har afdækket at vores minder er plastiske og foranderlige. Forskere har påvist, at hver gang vi fremkalder et minde, bliver det biokemisk destabiliseret. Når hjernen er færdig med mindet, bliver det skrevet i hukommelsen på ny. Det betyder at et minde hele tiden ændres, og vi kan vælge at gribe ind i denne proces og overskrive de negative følelser der tidligere hørte til et minde med nye og positive følelser.

Utroligt nok fungerer RIM-processen ikke kun personligt. Det kan også gøres via videoopkald eller over telefonen. Faktisk udføres de fleste RIM-sessioner via kommunikationsplatforme som Zoom eller Teams. Lær mere om RIM-terapisessioner med mig her.

Jeg underviser også behandlere i RIM-metoden – læs mere om hvordan du kan blive trænet i RIM-processen her.

Hvem opfandt RIM-metoden

RIM-metoden blev skabt af Dr. Deborah Sandella, ph.d., RN. Hun har baseret den på sin mangeårige praksis som psykiatrisk sygeplejerske, terapeut og universitetsprofessor. Hun har grundlagt RIM Institute, er forfatter til bl.a. bogen ”Goodbye, Hurt and Pain” og har trænet mange RIM-facilitatorer i USA og resten af verden.