Mobning har lige kostet en amerikansk skole en million dollars. Det var hvad de blev dømt til at betale til et mobbe-offer fordi de ikke havde taget meldingerne om mobning alvorligt. Det kan få den ene skole, og måske de omliggende, til at tage mobning alvorligt. Men vi kan ikke for alvor bekæmpe mobing med bøder og politikker.

Det er meget svært at få en mobber til at lade være med at mobbe. Det er lettere at skabe mobbe-resistens in børn – og voksne. Det gør man ved at hjælpe dem opbygge deres selvværd. Hvis du kender nogen der bliver mobbet – eller er i farezonen for at blive det – så kontakt mig og hør hvordan jeg kan hjælpe.