Om mig

Mit navn er Lotte Waidtløw Vesterli. Jeg er international master RIM-facilitator, coach, underviser og foredragsholder. Som uddannet ergoterapeut har jeg mange år arbejdet med kroniske syge, herunder senhjerneskadede med kognitive vanskeligheder (dvs. Personer med problemer i forhold til bl.a. hukommelse, sprog, overblik, træthed m.m.). I perioden 2006 – 2012 opstartede og ledede jeg en afdeling af hjemmevejledere for senhjerneskadede.

Jeg har gennemgået flere kurser hos Jack Canfield, en af USA’s ledende success coaches. Blandt andet hans Break-though-to-Success og Train-the-Trainer, en et-års uddannelse i videreformidling af Jacks succesprincipper.

Jeg er certificeret NLP-coach, Transformational-coach og Master RIM-facilitator. Jeg skræddersyer de enkelte kurser og foredrag ud fra min brede erfaring så de tilpasses den enkelte gruppes behov. I midten af 2018 bliver jeg færdiguddannet som RIM-instruktør og ser frem til at kunne viderebringe dette effektive redskab til psykologer, psykoterapeuter, ergoterapeuter, coaches og andre som i deres arbejde støtter mennesker i at komme til bunds i deres følelser.

Jeg har boet i Tyskland igennem flere år og kender i dybden de udfordringer man kommer ud for når man skal tilpasse sig et liv i et nyt land inkl. At lære et nyt sprog og hjælpe sine børn med at integrere sig. Igennem disse år hjalp jeg flere gange andre med at finde sig til rette i området.

Uddannelse:

 • Træner i RIM metoden Januar 2018
 • Master RIM Facilitator Juni 2015
 • Certified RIM Facilitator 2013
 • Certified NLP Coach 2013
 • Certified Transformational Coach 2013
 • Captivate Your Crowd (speaker træning) 2013
 • ”Train The Trainer” uddannelse som success-coach og træner hos Jack Canfield 2012
 • Mindfulness 2011
 • Coaching – Engagement, trivsel og livsglæde 2011
 • Coaching i hverdagen 2009
 • Div. ergoterapeutiske videreuddannelser i årene 1992 – 2012
 • Ergoterapeut 1990