Mobning på arbejdspladsen

Hvordan kommer vi videre og skaber en god arbejdsplads?

Mobning sker – også på arbejdspladser, og det kan være svært helt at undgå. Måske kommer nogen med en ”kæk” bemærkning som får store konsekvenser for modtageren på grund af vedkommendes tidligere erfaring. Og grænsen er hårfin mellem godmodigt drilleri og egentlig mobning.

I grove tilfælde er den der mobber bevidst ude på at skade en anden, og det kan der være mange årsager til. Her har det betydning, at der sættes skarpe grænser. Jo tidligere der gribes ind, jo nemmere er det at få genoprettet det psykiske arbejdsmiljø i virksomheden/afdelingen.

Mobning påvirker vores trivsel. Og det går ud over alle. Ikke kun offeret, men også den der mobber og dem som står udenfor får det svært. Så hvordan får vi trivslen tilbage, så vi kan se hinanden i øjnene og glæde os til at komme på arbejde igen?

Når vi trives, mindskes risikoen for stress og depression. Et højt trivselsniveau har rod i en god mental sundhed og indre balance.

Jeg tilbyder workshops, foredrag og kursusforløb, som tager udgangspunkt i at øge jeres trivsel og forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Samtidig deler jeg ud af mine egne oplevelser som mobbeoffer og stressramt.

Workshop: Mobning – nej tak

 • Hvad er mobning og hvordan påvirker det offeret, mobberen og tilskueren?
 • Hvordan spotter vi mobning?
 • Hvad kan vi aktivt gøre for at forebygge mobning?
 • Forebyggelse handler også om trivsel og et godt selvværd; øvelser og inspiration til at styrke selvværd, trivsel og den indre balance.
 • Konkrete tiltag til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø hos jer.

Foredrag: Mobning – Hvad, Hvordan, Hvorfor?

 • Hvad er mobning?
 • Hvordan påvirker mobning offeret, mobberen og tilskueren psykisk?
 • Hvordan påvirkes vi fysisk, når vi er udsat for mobning og når vi mobber?
 • Hvordan spotter vi mobning?
 • Hvad kan vi aktivt gøre for at stoppe mobning, når den finder sted?
 • Hvad kan vi gøre for at forebygge mobning?

Læs mere om individuelt at komme videre med dit liv, efter at du har været mobbet, uanset om mobningen lige er foregået, eller det er mange år siden og stadig kan mærke påvirkningen. Læs mere her